Pràctiques Artístiques

Arts
Plàstiques

Graffiti i Muralisme

ARTS PLÀSTIQUES 

 

El graffiti va començar als anys 70 a la ciutat de NY com un joc de visibilitat a l’espai públic. La invenció de la pintura en aerosol va revolucionar el moviment, que qüestiona la propietat privada i la legitimitat de la propaganda publicitària. Pintar parets, però, ho hem fet des de la prehistòria. El potencial del muralisme recau en oferir eines de representació i expressió social, construint nous imaginaris visuals que dialoguin amb els reptes, necessitats i conflictes de l’actualitat, tot donant color i contingut al paisatge urbà.

Projectes Realitzats

“La Llibertat de ser qui ets”

MURAL PARTICIPATIU

Natural Beat

FESTIVAL SOLIDARI

Hip Hop Block Party

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

Block Party a Can Tauler

JORNADA D’ART URBÀ