Coneix-nos

Erol Urbà

Erol Urbà és un col·lectiu d’artistes i facilitadors que dinamitza projectes d’intervenció social a través de l’art urbà.

Utilitzem pràctiques artístiques com el rap, la producció musical, el graffiti, la dansa urbana i els audiovisuals per impulsar processos creatius plens de crítica, càrrega emocional i sentit social.

“Acompanyem l’activació social i artística dels joves per transcendir el consum passiu i esdevenir agents creadors i compromesos en la construcció del món que volen habitar.”

Art Comunitari
per la Transformació Social

 
L’art comunitari reivindica la cultura com a eina de desenvolupament social i construcció de la identitat. Si l’art té el poder de representar (i encorsetar) la realitat, nosaltres apostem per socialitzar les tècniques de creació i generar nous discursos des de la base, posant a les joves i les seves necessitats al centre.
 
La indústria musical i de l’entreteniment està carregada de models altament nocius. Misogínia estetitzada, romantitzar les addiccions, ultraviolència…
 
Nosaltres convidem a qüestionar els referents culturals de l’actualitat i analitzar el seu impacte en la nostra quotidianitat, sense estigmes ni moralismes.
 
Acompanyem l’activació social i artística dels joves per transcendir el consum passiu i esdevenir agents creadors i compromesos en la construcció del món que volen habitar, en pro de la convivència, el respecte i la igualtat.

Els nostres valors

DIVERSITAT

 

 

SENTIT CRÍTIC

 

 

RESPONSABILITAT
SOCIAL

 

 

INTEL·LIGÈNCIA
EMOCIONAL

 

 

COOPERACIÓ

 

 

CREATIVITAT

 

 

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

 

 

INTERSECCIONALITAT

 

 

AUTONOMIA

 

 

El nostre propòsit

MISSIÓ

Contribuir a la transformació social a partir de les pràctiques artístiques i els principis de la pedagogia crítica mitjançant projectes comunitaris.

VISIÓ

Facilitar processos creatius que responguin de forma conscient i responsable a les problemàtiques presents en els col·lectius amb qui treballem, des d’una mirada inclusiva, humana i empoderadora.

La nostra

metodologia

Aprenentatge horitzontal

• L’alumne és un agent actiu del seu propi aprenentatge.
•  L’error és una potencial oportunitat de creixement.
•  Coneixement situat. Des de quina posició social parlem?
•  Intel·ligència col·lectiva: El diàleg de subjectivitats
i vivències diverses suma.
•  Each One Teach One. Aprenem ensenyant.

Comunicació i Cures

▪ Pedagogia de les cures, cocreació d’ambients ideals.
▪ Comunicació transparent i horitzontal, escolta activa.
▪ Explicitar les “obvietats”. No donar res per suposat.
▪ Reconeixement de la vulnerabilitat i desmitificació de l’individualisme

Empoderament Personal

▪ Validació i projecció de les passions dels joves
▪ Autoconeixement i construcció de la identitat a través de l’art.
▪ Dotació de sentit i creixement a partir de les vivències.
▪ Adquisició de competències de gestió social i emocional.

Experiències Cooperatives

▪ Valoració de les diferències i celebració de la diversitat.
▪ Pensament crític i interseccional (Intel·ligència col·lectiva)
▪ Foment del treball col·laboratiu i la no-competència.
▪ Presa de decisions i consens com a pràctica democràtica.

Intervenció Comunitària

▪ Consciència col·lectiva i construcció de la identitat comunitària
▪ Participació activa i compromís amb el benestar aliè.
▪ Impacte social i retorn a la comunitat.
▪ Implicació dels agents locals i connexió en xarxes territorials.

Agència cultural

▪ Anàlisi crítica dels referents culturals dels joves
▪ Reconeixement dels interessos i gustos artístics
▪ Dissociació Artista-Contingut-Forma-Realitat
▪ Participació de col·laboradores i referents artístiques propers

Serveis educatius

CONEIX-LOS

Erol Urbà és un col·lectiu d´’artistes

Han confiat
en nosaltres…